Menu

Disclaimer

De Bever bijzondere blokhutten is een handelsnaam van Oortgiesen VOF. Oortgiesen VOF heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Oortgiesen VOF haar verontschuldigingen aanbiedt. Oortgiesen VOF geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Oortgiesen VOF is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Oortgiesen VOF, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Oortgiesen VOF. Oortgiesen VOF is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Oortgiesen VOF wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Oortgiesen VOF die informatie verschaffen aan Oortgiesen VOF, gaan ermee akkoord dat Oortgiesen VOF onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Oortgiesen VOF zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Oortgiesen VOF) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

« Terug naar de vorige pagina

© De Bever Bijzondere blokhutten  |  Vormgeving en realisatie PM Webdesign, Swifterbant